TIN TỨC
DIỄN ĐÀN
CỘNG ĐỒNG
HỒ SƠ

Chính trị Thảo luận

Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua báo cáo của VN


nhn quyn, LHQ, ci cch t php, t do ngn lun, bo ch, tn gio

Đoàn Việt Nam gặp gỡ các đại
biểu dự phiên họp lần thứ 18 về UPR tại Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ảnh: TTXVN

Báo cáo này sẽ được trình Hội
đồng Nhân quyền xem xét thông qua tại khóa họp thường kỳ tại phiên toàn thể của
Hội đồng sau phiên UPR khoảng 5 tháng.

Nhiều thành tựu của Việt Nam đã được ghi nhận trong phiên họp lần này như: Những
tiến bộ đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội; Từng bước giảm tỷ lệ các hộ
nghèo; Tỷ lệ nhập học các trường tiểu học và trung học cao; Các kế hoạch hành
động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015); Ký kết Công
ước chống tra tấn; Tham gia Công ước về quyền của người khuyết tật; Đạt được
nhiều tiến bộ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho những nhóm yếu thế như dân
tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em …

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ
lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn
luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền…

Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm
bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm… trong điều
kiện kinh tế khó khăn, tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ và
các Cơ quan Công ước. Tuy nhiên, nhận thức về nhân quyền ở mỗi nước, đặc biệt
các nước đang phát triển và phát triển khác nhau, nên khó tránh được sự khác
biệt về đánh giá giá trị nhân quyền.

Phiên họp thứ 18 của Nhóm làm việc về UPR của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã diễn ra
từ ngày 27/1 đến 7/2 với 14 quốc gia thành viên LHQ, trong đó có Việt Nam, đến
kỳ trình bày báo cáo quốc gia và đối thoại về quyền criminal người. Với sự tham gia
của đại diện từ 11 bộ ngành, đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước.

Trên nguyên tắc đối thoại, hợp tác, đối xử bình đẳng, khách quan, minh bạch, xây
dựng, không đối đầu, không chọn lọc và chính trị hóa, UPR được đánh giá là cơ
chế tiến bộ và tích cực. Tất cả các nước dù được coi là mạnh nhất, dù lớn tiếng
nhất về nhân quyền thì vẫn phải chịu sự xem xét đánh giá, góp ý của những nước
rất nhỏ. Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia đóng góp vào những cơ chế đó với tư
cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016.

Theo TTXVN


Các tin khác