TIN TỨC
DIỄN ĐÀN
CỘNG ĐỒNG
HỒ SƠ

Chính trị Thảo luận

Chuẩn bị tinh giản 100.000 công chức

Bộ

Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân và các bộ ngành, địa phương về dự định tinh giản
biên chế khoảng 100.000 người từ negative đến năm 2020.

Theo dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế mà Bộ Nội vụ vừa công bố, trong số lượng dự kiến giảm biên chế này có
khoảng 80% giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và 20% giải quyết thôi việc.

 

Theo lộ trình cải
cách tiền lương, dự kiến mức lương tối thiểu sẽ tăng hằng năm, do vậy dự kiến
phí bình quân cho một người nghỉ hưu trước tuổi khoảng 75 triệu đồng, một người
thôi việc khoảng 90 triệu đồng. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách tinh
giản biên chế số cán bộ, công chức, viên chức nói trên trong sáu năm khoảng
8.000 tỉ đồng.

tinh gin, bin ch, cng chc, cp
Ảnh minh họa
:
Thutuchanhchinh.vn

Ngoài các trường hợp tinh giản biên chế theo nghị định 132 cũ,
gồm dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ, dự thảo nghị định mới bổ sung một số trường hợp vào đối
tượng “cho ra khỏi bộ máy”.

Đó là những người
có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm
nhưng không thể bố trí việc làm khác.

Đó còn là những
người 2 năm liên tiếp qua phân loại, đánh giá bị xếp vào mức hoàn thành nhiệm
vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, hoặc hai năm liên tiếp, trong đó có 1 năm
hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành
nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Như vậy nhằm đưa ra khỏi
bộ máy những người năng lực yếu kém.

Một đối tượng nữa
sẽ bị xem xét tinh giản biên chế là những người đại diện theo ủy quyền đối với
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, negative doanh nghiệp đó không
còn phần vốn nhà nước nhưng không bố trí được vào vị trí công tác mới.

Theo Bộ Nội vụ,
quy định này rất cần thiết nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho một số cán bộ,
công chức trước đây được cử sang làm đại diện quyền sở hữu phần vốn nhà nước
trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, negative cổ phần của Nhà nước đã bán hết, không thể bố trí công việc cho những
người này ở cơ quan cũ.

Thời hạn tinh
giản biên chế này được cho là phù hợp với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy trong
chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2012-2020, đề án
đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ.

Bộ Nội vụ kỳ vọng
chính sách tinh giản biên chế mới này sẽ khắc phục được các hạn chế của chính
sách cũ, thật sự giảm được những người cần giảm. Một trong những nguyên nhân của
các hạn chế là thái độ không cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn
giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại, cũng như không thực hiện tốt
việc rà soát, phân loại để có căn cứ đưa vào diện tinh giản biên chế.

Chính sách tinh
giản biên chế cũng đang được công chúng quan tâm trước tình trạng “công chức cắp
ô” còn chưa được giải trình thỏa đáng trong năm qua.

Chung Hoàng


Các tin khác